PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Aktualności

10-05-2019
Przerwa w dostawie wody w dniu 13.05.2019 Nowiny.
23-04-2019
Zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (znak LU.RET.070.1.472018.PW) z dnia 25 kwietnia 2018 r. od dnia 29 maja 2019 r. ulegają zmianie stawki opłat za rozprowadzanie wody oraz odprowadzanie ścieków. Szczegóły
29-03-2019
PWiK Sp. z o.o. w Węgrowie informuje, że w dniach 01-05.04. 2019 r. z oczyszczalni ścieków przy ul. Targowej planowany jest wywóz osadów powstałych w procesie oczyszczania ścieków. Takie działania mogą powodować okresowe uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców. Cała operacja wywozu osadu
Powered by Actualizer & Heuristic