PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Aktualności

06.12.2019

Zawiadomienie

Zawiadomienie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Węgrowie zawiadamia, że w związku z przebudową przyłącza w ul. Nowej 1 i wymianą zasuwy wodociągowej w ul. Żeromskiego w dniu 09.12 2019 roku (poniedziałek) od godziny 9.00 do 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Żeromskiego 3 i 5 oraz ul. Nowej 1.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.
Więcej
30.10.2019

Informacja o planowanym wywozie osadu

      INFORMACJA PWiK Sp. z o.o. w Węgrowie informuje, że w dniach 04.11-06.11.2019 planowany jest wywóz osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków przy ul. Targowej, celem przekazania ich do...
Więcej
24.10.2019

Zawiadomienie

Zawiadomienie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Węgrowie zawiadamia, że w związku z wykonaniem włączenia do wodociągu w ul. Zwycięstwa - Glinki w dniu 25.10 2019 roku (piątek) od godziny 10.00 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na odcinku ul. Zwycięstwa - Glinki od ul. Łubieńskich do Zelce II.

Za powstałe niedogodności przepraszamy
Więcej
10.10.2019

Zawiadomienie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Węgrowie zawiadamia, że w związku z z wykonaniem włączenia do wodociągu w ul. Orzeszkowej w dniu 14.10 2019 roku (poniedziałek) od godziny 9.00 do 13.00 nastapi przerwa w dostawie wody w ul. Orzeszkowej na odcinku od P. Rudasia do wysypiska.

Za powstałe niedogodności przepraszamy
Więcej
29.07.2019

Informacja o planowanym wywozie osadu

      INFORMACJA PWiK Sp. z o.o. w Węgrowie informuje, że w dniach 31.07-07.08.2019 planowany jest wywóz osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków przy ul. Targowej, celem przekazania ich do...
Więcej
Wycieczka na Stacje Uzdatniania Wody
13.06.2019

Wycieczka na Stacje Uzdatniania Wody

Jak co roku w miesiącu maju oraz czerwcu Przedsiębiorstwo ma okazje gościć na terenie Stacji Uzdatniania Wody uczniów Szkół Podstawowych. Ten rok jest jednak szczególny, ponieważ dzięki realizacji projektu pn.: " Modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw" stacja została niedawno zmodernizowana.
Więcej
Lekcje edukacyjne ze Szkołami - klasy 0-3
13.06.2019

Lekcje edukacyjne ze Szkołami - klasy 0-3

W ramach promocji realizowanego projektu pn.: "Modernizacja stacji uzdatniania wody budowa i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw" w dniach od 20.05 do 24.05 br. odbył się cykl spotkań edukacyjnych z dziećmi klas 0-3 Szkół Podstawowych ( Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II) z terenu miasta Węgrowa.
Więcej
12.06.2019

Lekcje edukacyjne z Przedszkolakami

W dniach od 8 do 9 maja br. przedstawiciele Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mieli okazję gościć w 4 przedszkolach z terenu miasta Węgrowa.
Więcej
23.04.2019

DRODZY KLIENCI PRZYPOMINAMY !!!

Zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (znak LU.RET.070.1.472018.PW) z dnia 25 kwietnia 2018 r. od dnia 29 maja 2019 r. ulegają zmianie stawki opłat za rozprowadzanie wody oraz odprowadzanie ścieków.
Szczegóły dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce Cenniki i taryfy.
Więcej
17.01.2019

Trwa modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

Trwa modernizacja Stacji uzdatniania wody do chwili obecnej wykonano m.in. :
Więcej
09.01.2019

Słoneczna, Strefowa, Ludwisarska, Poprzeczna

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż zakończono realizację następujących zadań:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej i Strefowej wraz z przebudową wodociągu w ul. Strefowej w Węgrowie " - kontrakt II
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ludwisarskiej i Poprzecznej oraz sieci wodociągowej w ul. Ludwisarskiej w Węgrowie" - kontrakt V
Więcej
10.12.2018

Spotkanie edukacyjne z Przedszkolakami

W ramach promocji realizowanego projektu pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw", na zaproszenie Katolickiego Przedszkola św. Antoniego w Węgrowie, w dniu 02.12.2018 r. zostało przeprowadzone spotkanie edukacyjne z przedszkolakami i ich rodzicami.
Więcej
26.10.2018

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie uprzejmie informuje, że w listopadzie br. rozpoczną się roboty budowlane związane z modernizacją stacji uzdatniania wody.
Więcej
28.08.2018

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ludwisarskiej i Poprzecznej oraz sieci wodociągowej w ul. Ludwisarskiej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje że, od dnia 1 września br. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji kanalizacji sanitarnej w ul. Ludwisarskiej
i Poprzecznej oraz sieci wodociągowej w ul. Ludwisarskiej w Węgrowie.
Więcej
10.08.2018

Modernizacja stacji uzdatniania

Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie
Więcej
22.06.2018

PRZYPOMINAMY !!!

Prawidłowe funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej zależy w dużym stopniu od jej użytkowników czyli mieszkańców.
Więcej
24.10.2019

Zawiadomienie

Zawiadomienie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Węgrowie zawiadamia, że w związku z wykonaniem włączenia do wodociągu w ul. Zwycięstwa - Glinki w dniu 25.10 2019 roku (piątek) od godziny 10.00 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na odcinku ul. Zwycięstwa - Glinki od ul. Łubieńskich do Zelce II.

Za powstałe niedogodności przepraszamy
Więcej
30.09.2019

Zawiadomienie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Węgrowie zawiadamia, że w związku z wymianą armatury na sieci wodociągowej w ul. Matlińskich w dniu 01.10.2019 r. (wtorek) od godziny 8 do 14 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Matlińskich , ul. Korczaka i ul. Jabłonowskiego.

Za powstałe niedogodności przepraszamy
Więcej
26.09.2019

Zawiadomienie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Węgrowie zawiadamia, że w związku z wykonaniem włączenia wodociągu w ul. Wesołej przez przedsiębiorstwo ZIS ŁUKA SP. JAWNA SIEDLCE w dniu 27.09.2019 roku (piątek) od godziny 9 do 12 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Wesołej.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.
Więcej
09.08.2019

Zawiadomienie

Zawiadomienie o zamknięciu wody w ul. Pogodnej dn. 27.08.2019r.
Więcej
« poprzednie 1 | 2 |
Powered by Actualizer & Heuristic