PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Informacja o planowanym wywozie osaduINFORMACJA

 
 
PWiK Sp. z o.o. w Węgrowie informuje, że w dniach od 12.08.2020 do 19.08.2020 planowany jest wywóz osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków przy ul. Targowej, celem przekazania ich do dalszego zagospodarowania.  Może to powodować okresowe uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców. Cała operacja wywozu osadu zostanie przeprowadzona możliwe sprawnie, aby czas trwania potencjalnych niedogodności był jak najkrótszy.


Wstecz
Powered by Actualizer & Heuristic