PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Kontrakt IV (zad.1.4)

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy Gościńcu Niepodległości w Węgrowie"
Zadanie zrealizowane
 
   15 marca 2019r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie podpisało umowę na realizację zadania " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy Gościńcu Niepodległości w Węgrowie" Wykonawcą robót jest firma Zakład Instalacji Sanitarnych Zbigniew Jadczuk, ul. Krzywa 11a, 08-300 Sokołów Podlaski. W ramach umowy wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 805 m oraz sieć wodociągowa o długości ok. 775 m. Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia 2019 r.
     Przedmiotowe zadanie stanowi element projektu "Modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20120, Działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach"
Powered by Actualizer & Heuristic