PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Kontrakt XIV (zad.4.4)

    27 marca 2017 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. zrealizowało zadanie 4.4 polegające na zakupie specjalistycznego samochodu pogotowia technicznego do obsługi sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej w szczególności lokalnych przepompowni ścieków na terenie aglomeracji Wegrów. Samochód marki Opel Movano został dostarczony przez firmę Jastrzebski S.A ul. Targoa 20, 08-110 Siedlce. Samochód w cześci ładunkowej został przystosowany do przewozu wyposażenia niezbędnego do wykonania prac obsługowych na sieci kanalizacyjnej w szczególności na przepompowniach ścieków.
    Przedmiotowe zadanie stanowi element projektu "Modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Wegrowie i gminie Liw",realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjiach".
Powered by Actualizer & Heuristic