PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Projekt nr POIS.01.01.00-00-261/10


 

Zasadniczym celem inwestycji była modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa i rozbudowa nowych systemów kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Węgrów i Gminy Liw. Realizacja inwestycji przyczyniła się do osiągnięcia polskich oraz europejskich standardów i norm jakościowych, a tym samym znaczącej poprawy ochrony środowiska naturalnego i jakości życia.

Projekt składał się z 5 głównych zadań, które przypisane były do poszczególnych Partnerów Projektu:
 

PWiK sp. z o.o.
Zadanie nr 1 Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków
Zadanie nr 2 Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Węgrowie w obszarze ulic Rzemieślniczej, Żeromskiego, Nowej, Rynku i Piłsudskiego
Zadanie nr 3.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rynkowej
Zadanie nr 5 Budowa nowej przepompowni ścieków "Polna" z kanałem tłocznym w Węgrowie


MIASTO WĘGRÓW
Zadanie nr 3.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Klonowej, Topolowej, Lipowej i Mistrza Twardowskiego
Zadanie nr 3.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szamoty
Zadanie nr 3.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Al. Solidarności i ul. Gołębiewskiego
Zadanie nr 3.5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Al. Siedlecka i Wierzbowa - zadanie wykonane w 2007 i 2008 roku
Zadanie nr 3.6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wesoła, Nowiny


GMINA LIW
Zadanie nr 4 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Liw (m. Ruchna i Ruchenka)

 

 


 

 

Powered by Actualizer & Heuristic