PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Konkurs dla Przedszkoli z terenu miasta Węgrowa

Konkurs plastyczny pod hasłem:
"Od njmłodszych lat dbam o czysty świat"

realizowany w ramach promocji Projektu pn.:
"Modernizacja stacji uzdatniania wody budowa i rozbudowa sieci
wodno - kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw"
Wstecz
Powered by Actualizer & Heuristic