PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Przetargi

Dodany: 17.07.2018
Tryb: Przetarg nieograniczony
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ludwisarskiej i Poprzecznej oraz sieci wodociągowej w ul. Ludwisarskiej w Węgrowie robota budowlana
Status: Rozstrzygnięte
Dodany: 10.08.2018
Tryb: Przetarg nieograniczony
Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie robota budowlana
Status: Nierozstrzygnięte
Powered by Actualizer & Heuristic