PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Przetargi

Dodany: 22.02.2018
Tryb: Przetarg nieograniczony
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej i ul. Strefowej wraz z przebudową wodociągu w ul. Strefowej w Węgrowie Robota budowlana
Status: Rozstrzygnięte
Dodany: 14.03.2018
Tryb: Przetarg nieograniczony
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań: Zad.1.2 ulica Strefowa, Słoneczna, Zad.2.1 Ludwisarska,Zad.2.2 -Poprzeczna Usługa
Status: Rozstrzygnięte
Dodany: 14.05.2018
Tryb: Przetarg nieograniczony
Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie robota budowlana
Status: Nierozstrzygnięte
Dodany: 18.05.2018
Tryb: Przetarg nieograniczony
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ludwisarskiej i Poprzecznej oraz sieci wodociągowej w ul. Ludwisarskiej w Węgrowie robota budowlana
Status: Rozstrzygnięte
Powered by Actualizer & Heuristic